Minea Neigaard

Cand. Pæd. didaktik, Lektor UC SYD

Ansat på Pædagoguddannelsen og arbejder med fokus på digitale og mediemæssige udfordringer og muligheder specielt med fokus på børne- og førskoleområdet.

Er tovholder for skole-og fritidsspecialiseringen og varetager efter- og videreuddannelsesopgaver og konsulentopgaver. Gennemfører bl.a. kurser og pædagogiske dage ift. implementering af iPads og digital teknologi i dagtilbud, skoler og SFO.

Læs mere på UC Viden eller kontakt via:

UC SYD
Campus Aabenraa
Dronning Margrethes Vej 13,
6200 Aabenraa
7266 5647