Nyt

Slut for 2018

Posted on

Årets NNU-konference er afsluttet! 2018-udgaven bød på et væld af møder, ord, diskussioner og meningsudvekslinger på tværs af uddannelsesinstitutioner og -retninger. I lyset af årets tema ”digital dannelse” blev der ivrigt diskuteret og argumenteret i både forskerspor og i mere praksisnære workshops. Sammenfattende er de fleste af os er nok i den situation, at vi […]

Nyt

Manchet – konference 2018

Posted on

Digital Dannelse – fleksible læringsformer i et fremtidigt perspektiv NNU sætter med dette års konference fokus på interaktionen mellem menneske og teknologi. Konferencen afsøger begrebet digital dannelse (digital literacy) i den hensigt at belyse de måder vi bruger begrebet på i forhold til vores professionsuddannelser. Konferencen tager sit afsæt i et oplæg fra keynote Steve […]