Nyt

Slut for 2018

Posted on

Årets NNU-konference er afsluttet! 2018-udgaven bød på et væld af møder, ord, diskussioner og meningsudvekslinger på tværs af uddannelsesinstitutioner og -retninger. I lyset af årets tema ”digital dannelse” blev der ivrigt diskuteret og argumenteret i både forskerspor og i mere praksisnære workshops. Sammenfattende er de fleste af os er nok i den situation, at vi […]