Call – konference 27.04.2022

Digitaliseringens dilemmaer

Konferencen afholdes onsdag d. 27. april 2022 på VIA UC.

Der har i mange år været fokus på, hvorledes digitalisering og online undervisning har præget den måde, som vi tænker uddannelse og undervisning på. Undervisere på forskellige uddannelsesinstitutioner deltager i kurser, kompetenceløft samt efter- og videreuddannelsesforløb, der skal styrke deres såvel tekniske som didaktiske digitale kompetencer. Fokus er på, at underviserne udvikler nye innovative it-didaktiske designs og udnytter de digitale teknologier og platforme, der stilles til rådighed på deres institution. Men hvordan påvirker digitaliseringen den enkelte undervisers didaktiske handlerum og hvilke didaktiske og pædagogiske dilemmaer udspiller sig, når undervisningen og de institutionelle rammer i stigende omfang digitaliseres?

Dilemmaer kan vise sig forskelligt indenfor den enkelte institutions kultur, rammer og strategier for undervisningsudvikling og -afvikling. Dilemmaerne kan eksempelvis opstå ved brug af digitale platforme og LMS valgt af ledelse/IT-afdeling, som dermed også har valgt både muligheder og begrænsninger for underviseren. Det kan også udfordre underviserne, hvis ledelsen ser Corona-nedlukningens nødundervisning som kompetenceudviklende og dermed, at underviserne er kompetente til online undervisning. Dilemmaer kan også udspringe af inddragelse af teknologier, undervisere ikke kender den fulde funktionalitet af, og som først i afviklingen viser sig at være mere komplekse end antaget. Dilemmaer kan være afsæt for udvikling, dilemmaer kan provokere, og dilemmaer kan fungere disciplinerende. Spørgsmålet er, hvordan undervisere – og ledelsen – agerer og navigerer i disse dilemmafyldte scenarier, som digitaliseringen bringer med sig.

Med digitaliseringens dilemmaer ønsker årets NNU-konference at sætte fokus på, hvordan du har taklet praktiske, etiske, pædagogiske, didaktiske og strategiske dilemmaer for planlægning og udvikling af netbaseret undervisning. Det kan være med udgangspunkt i følgende spørgsmål, men er ikke begrænset hertil:

  • Hvad kan netbaserede og blendede forløb være svaret på pædagogisk, strategisk og institutionelt (efter Corona-nedlukningerne)?
  • Hvordan kan der arbejdes med eventuel divergens mellem undervisernes brug/ikke-brug af digital teknologi i undervisning, og ledelsen/IT-afdelingens intentioner om at digitalisere?
  • Hvordan kan digitale teknologier ende med at blive brugt anderledes end forventet?
  • Hvordan opleves og arbejdes der med sammenhængen mellem at være digital teknisk kompetent og at være e-didaktisk kompetent?

Vil du dele din viden?

Har du viden om eller forsker du i et felt inden for ovenstående, som du har lyst til at dele med andre, så send en mail til: Alice Nissen ABOD@VIA.DK eller Anita Lyngsø ANLY@VIA.dk og vedhæft et udfyldt abstract – benyt et af nedenstående to dokumenter:

PDF-format

Word-format

Abstracts sendes senest d. 06. januar, 2022.

Vi forventer endelig returmelding til oplægsholdere om, hvorvidt oplæg eller workshop er antaget eller ej ultimo januar 2022.

For de oplæg og workshops, som realiseres, tilbyder vi refusion af transport (statens regler) samt gratis deltagelse i konferencen. Normalt refunderes alene udgifter for én person.


NNU ser frem til en dag med oplæg, workshops og diskussioner, der kan supplere eksisterende institutionelle praksisser med nye perspektiver, der anerkender, at læringens vilkår og forudsætninger er forandrede, og at fokus ikke kun kan være på den konkrete undervisning, men også de rammer, kulturer og strategier, der præger uddannelsesinstitutionernes hverdag på alle niveauer.


Med venlig hilsen arbejdsgruppen i NNU!
Thomas Seiger Behrens og Henrik Tarp Vang, Københavns Professionshøjskole
Anita Lyngsø og Alice Nissen, VIA University College
Roland Hachmann og Peter Holmboe, UC SYD