Call – konference 20.04.2023

Underviseren som læremiddelproducent

Konferencen afholdes torsdag d. 20. april 2023 hos UC SYD i Kolding.

Teknologier er en stærk drivkraft og en forandringsfaktor i udviklingen af undervisning og uddannelser. Når samfundet digitaliseres, skaber det både nye vilkår for undervisningen, hvad de studerende skal lære, og måden de skal lære på.
Vi bruger digitale læremidler og værktøjer, og stadig større mængder af ressourcer investeres i at udvikle didaktiske designs, hvor teknologierne ikke kun spiller en understøttende rolle f.eks. i relation til kommunikation, samarbejde, videndeling og evaluering, men hvor teknologierne i lige så høj grad bruges til at nytænke og skabe fagligt indhold, f.eks. i form af instruktionsvideoer, internetbaserede og brugergenerede materialer. 

Som en konsekvens heraf er analyse, vurdering og produktion af digitale læremidler blevet en væsentlig del af en undervisers faglige kompetence. Ud over at skulle håndtere koblingen mellem fag, færdigheder, kompetencemål og teknologi, skal en underviser have forståelse for, hvordan digitale muligheder udnyttes i et meningsfuldt samspil med fagets øvrige indhold og aktiviteter. At udvikle kvalitative og eksperimenterende didaktiske designs og digitale læremidler er ikke en enkeltstående begivenhed, men en kompleks proces, som kræver kritisk tænkning, didaktisk refleksion og digital handleevne. 

Overordnet set viser studier, at inddragelsen af digitale læremidler i undervisningen er meningsfuldt i nogle sammenhænge og kan være forstyrrende eller barrierer i andre sammenhænge. Men det er den enkelte underviser, som med sine pædagogiske og didaktiske overvejelser skal vurdere, hvordan og hvorvidt de digitale teknologier kan bidrage til studerendes læring.  

Årets NNU Konference 2023 skriver sig ind i en generel diskussion om digitale teknologiers plads i undervisningen på professionsuddannelserne. Vi ønsker med årets tema ”Underviseren som læremiddelproducent” at stille skarpt på didaktiske designs, hvor vi inviterer til perspektiver på temaet og ønsker at høre om og få indblik i både praktiske og teoretiske vinkler herpå.

Vil du dele din viden?

Er du i gang med eller har færdiggjort et projekt i relation til ovenstående? Har du erfaringer og viden fra egen praksis i forhold til temaet? Har du lyst til at dele dine erfaringer med andre gennem en workshop eller et oplæg så send en mail til: abod@via.dk og mipi@via.dk og vedhæft et udfyldt abstract – benyt et af nedenstående dokumenter.
Vi skelner mellem forskeroplæg på 50 minutter og workshops på 45 minutter.


PDF-format

Word-format

Abstracts sendes senest d. 09. januar, 2023.

Vi forventer endelig returmelding til oplægsholdere om, hvorvidt oplæg eller workshop er antaget eller ej ultimo feb. 2023.

For de oplæg og workshops, som realiseres, tilbyder vi refusion af transport (statens regler) samt gratis deltagelse i konferencen. Normalt refunderes alene udgifter for én person.


NNU ser frem til en dag med oplæg, workshops og diskussioner, der kan supplere eksisterende institutionelle praksisser med nye perspektiver, der anerkender, at læringens vilkår og forudsætninger er forandrede, og at fokus ikke kun kan være på den konkrete undervisning, men også de rammer, kulturer og strategier, der præger uddannelsesinstitutionernes hverdag på alle niveauer.


Med venlig hilsen arbejdsgruppen i NNU!
Thomas Seiger Behrens og Henrik Tarp Vang, Københavns Professionshøjskole
Alice Nissen og Michal Pilgaard, VIA University College
Roland Hachmann og Peter Holmboe, UC SYD

One thought on “Call – konference 20.04.2023

Comments are closed.