Endeligt NNU-program 2018

Så – langt om længe og glædeligvis, er en del af planlægningsarbejdet afsluttet…

Det endelige program til dette års NNU-konference er klart med navne på keynotes, oplægsholder, forskere, workshopholdere og alt hvad der ellers er behov for at kende til i forbindelse med konferencen.

Konferencen tager afsæt i et oplæg fra keynote Steve Wheeler, Plymouth Institute of Education, derefter kan du vælge dig ind på fem forskningsoplæg, der dækker centrale professionsfelter og senere på dagen er der oplæg, der formidler bearbejdet viden fra forsknings-og udviklingsprojekter i professionsuddannelserne. Konferencen rummer således både et forskerspor og et fomidlingsspor.

Dagen afsluttes med en opsamling af Anders Høeg Nissen som mange kender fra DRs program “Harddisken”. Idag udforsker og formidler han (fra egen virksomhed) vinkler og blikke ind i den digitale verdens mange facetter som storyteller, podcaster, oplægsholder og meget mere.

Programmet byder samlet set på indhold og vinkler som kaster lys på næsten alle grene af professionssektoren.

Se programmet og tilmeld dig konferencen!