Call til konference 2018

NNU! annoncerer hermed sin 13. konference om e-læring med fokus på:

Digital Dannelse

– fleksible læringsformer i et fremtidigt perspektiv

 

Med konferencen vil vi sætte begrebet digital dannelse til debat, særligt perspektiverne for menneske-teknologi interfacet, hvor vi forandrer teknologien og teknologien forandrer os. På den ene side kan man forstå teknologien som en forandringsfaktor og en udvidelse af vores muligheder for at modificere og ændre verden – på den anden side transformerer teknologien os, vores relationer og vores forhold til omverden.

Både uddannelse og skole har en særlig opgave i at undervise i værdifulde og meningsfulde tilgange til teknologi og bidrage til at vores studerende kan begå sig ansvarsfuldt og frit i det 21. århundrede. Men hvordan gør vi det? I forhold til planlægning og udformning af både tilstedeværelses- og netbaseret uddannelse vil konferencen forsøge at komme et spadestik dybere i forhold til at reflektere over betydningen af digital dannelse i uddannelserne.

 

Konferencen finder sted den 10. april 2018 på VIA Campus Aarhus N, Hedeager 2, Århus N.

Og du kan allerede tilmelde dig nu!

Har du eller nogle af dine kolleger arbejdet med netbaserede uddannelser og blended learning, og har erfaringer og viden derfra i forhold til temaet, som I har lyst at dele med andre gennem en workshop eller et faglig oplæg, så send en mail til Steen Lembcke sle@via.dk og Alice Bonde Nissen abod@via.dk med indholdsbeskrivelse.

Vi skelner mellem faglige oplæg på 45 min og workshops med hands-on på 90 min.

Vi indsamler i første omgang ideer, så send senest den 4. december 2017 en kort beskrivelse (abstract) indskrevet i følgende dokument:

NNU – beskrivelse 2018 (Word)

NNU – beskrivelse 2018 (PDF)

 

Vi ser frem til at høre fra dig!