Manchet – konference 2018

Digital Dannelse

– fleksible læringsformer i et fremtidigt perspektiv

NNU sætter med dette års konference fokus på interaktionen mellem menneske og teknologi. Konferencen afsøger begrebet digital dannelse (digital literacy) i den hensigt at belyse de måder vi bruger begrebet på i forhold til vores professionsuddannelser.

Konferencen tager sit afsæt i et oplæg fra keynote Steve Wheeler, Plymouth Institute of Education, derefter kan deltagerne vælge sig ind på fem forskningsoplæg, der dækker centrale professionsfelter og senere på dagen oplæg, der formidler bearbejdet viden fra forsknings-og udviklingsprojekter i professionsuddannelserne. Konferencen rummer således både et forskerspor og et fomidlingsspor. Dagen afsluttes med en opsamling af Anders Høeg Nissen fra DR Harddisken.

 

Med konferencen vil vi sætte begrebet digital dannelse til debat, særligt perspektiverne for menneske-teknologi interfacet, hvor vi forandrer teknologien og teknologien forandrer os. På den ene side kan man forstå teknologien som en forandringsfaktor og en udvidelse af vores muligheder for at modificere og ændre verden – på den anden side transformerer teknologien os, vores relationer og vores forhold til omverden.

De fleste undervisere vil være enige i, at det er en fælles uddannelsesopgave at fremme bevidstgørelse omkring samfundsudviklingen, herunder den indflydelse teknologier har og vil få i vores hverdag og fælles fremtid. Alligevel oplever mange, at ansvaret er overladt til marked og til virksomheder i udviklingen af – og implementering af – teknologi i uddannelserne. Når vi bringer digital dannelse på banen, er det ofte som en flydende betegner der peger i flere retninger. Skal vi “forstå” teknologien instrumentelt eller skal vi mestre den ved at  tænke kreativt med teknologi, når vi forfølger en idé? Digital dannelse bringer også et kritisk blik ind over for teknologi i forhold til fx digitalisering og misbrug af data, overvågning m.m. Implementering af en given teknologi i en menneskelig sammenhæng har både politiske, kulturelle og sociale  konsekvenser.

Både uddannelse og skole har en særlig opgave i at undervise i værdifulde og meningsfulde tilgange til teknologi og bidrage til at vores studerende kan begå sig ansvarsfuldt og frit i det 21. århundrede. Men hvordan gør vi det? I forhold til planlægning og udformning af både tilstedeværelses- og netbaseret uddannelse vil konferencen forsøge at komme et spadestik dybere i forhold til at reflektere over betydningen af digital dannelse i professionsuddannelserne.

 

Du kan allerede nu melde ind med bud på oplæg eller workshop, som du har lyst til at dele – se mere her og udfyld en indholdsbeskrivelse.

Eller tilmeld dig allerede nu!

 

Med venlig hilsen
NNU-planlægningsgruppen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.