NNU annoncerer sin årlige konference

NNU! annoncerer hermed sin 15. konference om e-læring med fokus på:

Engagerende didaktiske design i blendede læringsrum

Konferencen afholdes tirsdag d. 28. april 2020 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

Dette års NNU-konference handler om didaktiske designs i blendede læringsmiljøer, og om hvordan udviklingen af disse kan bidrage til engagement hos deltagerne i undervisningen. Dermed lægges op til en tænkning om, at didaktiske designs kan fremme engagement i blendede læringsrum. I blendede læringsdesign tilskrives de studerende ofte en meget aktiv og betydningsfuld rolle, men udfoldes og realiseres disse potentialer i praksis?

Dette perspektiv ønsker NNU at udfordre med oplæg og debatter, der forhåbentlig også kan udvide forståelsen af, hvad det vil sige at være ”engageret”, ”studieaktiv” – og hvordan engagement skabes i blendede læringsmiljøer.

NNU ser frem til en dag med input og diskussioner, der kan supplere de eksisterende designorienterede læringsteorier med nye perspektiver, der anerkender, at læringens vilkår og forudsætninger er forandrede.

Konferencens første keynote er professor Gilly Salmon som i dag er Academic Director ved Open Education Services (OES) og er internationalt anerkendt for sin forskning i it og læring. Herefter følger konferencens anden keynote; professor Thomas Ryberg fra Institut for kommunikation, Aalborg universitet. Thomas Ryberg arbejder med læring som socialt fænomen og underviserens rolle i online-fællesskaber.

Konferencen er bygget op i tre niveauer med keynotes, et forskerspor med fem forskere og et praktikerspor med videndeling mellem undervisere.

Konferencen sigter mod at komme tættere på svar på disse spørgsmål:

  • Hvilke overvejelser er særligt vigtige at forholde sig til, når der er tale om blendede læringsmiljøer?
  • Hvordan skaber vi gode engagerende læringskulturer på uddannelsen og for det enkelte hold af studerende?
  • Hvordan kan underviseren bidrage til at skabe inspirerende og engagerende læringsmiljøer – som fremmer nærvær og deltagelse i det blendede læringsmiljø, så alle aktører kan og vil bidrage i den uformelle formidling og dialog, samt faglige diskussioner F2F og online?
  • Hvad betyder samhørighed og interaktion for de studerendes læring?

Alle parter i forbindelse med undervisningen har et ansvar for at skabe engagerende læringsmiljøer, fx har uddannelsen et ansvar for at sætte rammer og ressourcer af til udvikling af engagerende læringsmiljøer.

Har du viden om engagerende didaktiske design i blendede læringsrum – eller forsker du i et felt inden for ovenstående, som du har lyst til at dele med andre, så send en mail til: Alice Nissen ABOD@VIA.DK eller Steen Lembcke SLE@VIA.DK  og vedhæft et udfyldt abstract – benyt et af nedenstående to dokumenter:

PDF-format

Word-format

Abstracts sendes senest d. 20. december, 2019.

Vi forventer endelig returmelding til oplægsholdere om, hvorvidt oplæg eller workshop er antaget eller ej primo januar 2020.

For de oplæg og workshops, som realiseres, tilbyder vi refusion af transport (statens regler) samt gratis deltagelse i konferencen. Normalt refunderes alene udgifter for én person.

Mvh arbejdsgruppen i NNU!
Peter Holmboe, Alice Nissen, Thomas Seiger Behrens, Steen Lembcke, Minea Neigaard, Henrik Tarp Vang