Anita Lyngsø

Lektor VIA University College

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. i pædagogik og digitale læringsprocesser.

Jeg er interesseret i at udforske undervisernes funktioner i den online undervisning samt tilsvarende de studerendes læringsstrategier og specielt deres digitale læringsstrategier. Herunder især de studerendes udvikling af det, jeg i min ph.d.-afhandling, kalder digitaliserede læringsfællesskaber.

Jeg har deltaget i forskningsprojekter i Forskningscenter for pædagogik og dannelse, Program for Læring og IT, VIA, samt i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, VIA. Jeg indgår tillige i forskningsnetværket ’Etnografiske studier i Innovative Læringskontekster’, Københavns Universitet.

Underviser både online og face-to-face i forskningsmetodologi og kommunikation i Sygeplejerskeuddannelsen, ligesom jeg er semesteransvarlig i den Netbaserede Sygeplejerskeuddannelse i VIA, som jeg har været med til at opstarte og videreudvikle siden 2011.

Læs mere på UC Viden eller kontakt via:

Campus Viborg
Prinsens Allé 2
8600 Viborg
TLF: 8755 2230
anly@via.dk