Peter Holmboe

Master i IKT og Læring, Lektor UC SYD

Arbejder i det pædagogiske/didaktiske område og forsker i, udvikler og formidler professionsrelevant viden – primært med fokus på It-didaktisk design, e-læring og implementering af digitale og webbaserede læringsressourcer og læremidler i uddannelsessammenhænge.

Har en særlig opmærksomhed på elevcentrerede tilgange, som ex. Flipped Learning og afledte læringsopfattelser, didaktikker, teorier og tilgange. Arbejder med både teoretisk og praktisk viden og er interesseret i hvordan man bedst kan indarbejde og gøre nyttig brug af digitale teknologier og læremidler i læringsrummet, uanset om dette er fysisk eller virtuelt.

Læs mere på UC Viden eller kontakt via:

UC SYD
Campus Haderslev
Lembckesvej 7,
6100 Haderslev.
7266 5275