Thomas Seiger Behrens

Thomas Seiger Behrens

Læreruddannet, Cand. Scient. idrætsvidenskab og psykolog, stud. Master IKT og læring – Lektor på læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

Er optaget af at udforske og afprøve didaktiske handlemuligheder ved it-didaktiske designs og i synkrone og asynkrone online læringsmiljøer. Herunder hvorledes produktion af digitale læremidler kan inddrages meningsfuldt i en undervisning, der er funderet i en flipped learning tænkning.

Jeg uddanner idrætslærere til grundskolen og underviser desuden i specialiseringsmodulet ”IKT-didaktisk design med design af digitale læremidler” både på netbaseret læreruddannelse og på den ordinære læreruddannelse med skema i dagtimerne.

Foruden det at undervise arbejder jeg som administrator og didaktiker i forhold til læringsplatformen itslearning og er studiekoordinator for Netbaseret læreruddannelse, som jeg har været med til at opstarte og videreudvikle siden i 2014. I den forbindelse koordinerer jeg bl.a. teamet af Digiguides og laver kompetenceudviklingsdage med nye og erfarne undervisere på uddannelsen.

Læs mere på UC Viden eller kontakt via:

Københavns Professionshøjskole
Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V
TLF: 4189 8305