Konference 2012

– med fokus på underviseren som læremiddelproducent

Torsdag d. 22. november 2012 fra kl. 10.00 – 16.30 afholder netværk for netbaserede uddannelser i UCC, VIA UC og UC Syddanmark konference med fokus på underviseren som producent af digitale læremidler med alt hvad dette indebærer ift. produktion af multimodale materialer og inddragelse af disse i et didaktisk design.

Konferencen vil bestå af forskningsbaserede oplæg om, hvilke kommunikative kompetencer der er i spil, når man formidler et fagligt stof gennem og med it, og de udfordringer, der kan komme i forhold til globale uddannelsestilbud. derudover vil der være workshops med konkrete eksempler på, hvordan undervisere kan producere og anvende digitale læremidler i deres undervisning. man vil bl.a. få indsigt i typer af ”forfatterværktøjer”, og hvilken didaktisk tænkning og hvilket didaktisk design disse værktøjer lægger op til.

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF.
Folderen indeholder beskrivelser af program, oplæg og workshops.