Konference 2014

– med fokus på ny teknologi i undervisningen

Konferencen har fokus på de mange forskellige teknologier, som for alvor er på vej ind i klasseværelset, samt på de nye udfordringer, dette giver for underviseren. Ikke bare bringer elever og studerende deres egen teknologi og erfaringer med ind i undervisningen, men der åbner sig også konstant nye muligheder, foranlediget af teknologierne.

Flere og ere kommuner har taget initiativ til at udlevere tablets til børn fra vuggestue til udskoling, og der arbejdes stadig mere med de muligheder, som gives af web 2.0-teknologierne. Rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne er man så småt begyndt at indrette teknologiske eksperimentarier og laboratorier, hvor fx 3D-printere, Wii-, Kinect- og robotteknologier kan udforskes.
Konferencen tager fat i de didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige muligheder, de nye teknologier kan afstedkomme. Der vil være bud på, hvilke teknologier der kan være på vej, og hvordan vi i uddannelsesverdenen kan forholde os til den hastige udvikling. Men ikke mindst vil der være en række workshops med konkrete eksempler på, hvordan den enkelte underviser kan anvende teknologierne i sin undervisning.

 

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF.
Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.