Konference 2015

E-læring

– med fokus på studieaktiviteter

It indgår i dag i alle former for læring og undervisning. Ikke bare i den undervisning, der initieres af underviseren, men i alle de rum, hvor der indgår studieaktiviteter med henblik på læring. ”Blended Learning” er ikke længere en særligt tilrettelagt aktivitet; langt størstedelen af al undervisning og læring i dag har elementer af ”Blended Learning” gennem it-understøttelse af læreprocesser i og uden for det fysiske klasseværelse. De forskellige rum, hvor der foregår forskellige former for læring med it, kan synliggøres gennem studieaktivitetsmodellen, en model, som professionshøjskolerne i fællesskab har udviklet, og som viser de samlede studieaktiviteter på en uddannelse.

NNU! vil på konferencen sætte fokus på, hvordan it kan bringes i spil, understøtte og anvendes i disse rum. Undervisere i alle dele af undervisningsverdenen kan få udbytte af dette, da de fire rum og deres mulige koblinger til it kan være med til at udfordre undervisning i almindelighed.

 

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF:
NNU Program E-learning 6. marts 2015

Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.

 

Materialer fra konferencen

I nedenstående kan du genfinde slides fra de enkelte oplægsholdere.