Konference 2017

Det blendede læringsfællesskab

– om deltagelsesformer, motivation og roller i netbaserede uddannelser

Dette års NNU!-konference sætter fokus på deltagelsesformer, motivation og roller i netbaserede uddannelser og blended learning. Det blendede læringsfællesskab er mangfoldigt – og feltet er i kraftig udvikling. Det giver sig til blandt andet til udtryk i, at stadig flere uddannelser omlægger undervisningen i mere fleksible rammer.

Men hvilken viden kan vi udlede om lærerroller og den lærendes rolle i netbaserede uddannelser på nuværende tidspunkt? Og hvordan kan det didaktiske design have betydning for, hvordan den studerende interagerer i læreprocessen, og om den studerende deltager aktivt i sin egen uddannelse i onlineperioder, såvel som tilstedeværelsesperioder? Spørgsmål som disse indebærer viden om design af det virtuelle rum, afstemning af forventninger og deltagelsesformer og -roller med henblik på at kvalificere blended learning design mere generelt.

 

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF:
NNU Program E-learning 4. april 2017

Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.

 

Materialer fra konferencen

Keynotes:

 

 

I nedenstående kan du genfinde slides fra de enkelte oplægsholdere.

Workshops: