Konference 2021

Engagerende didaktiske designs i blendede læringsrum, 21. april 2021

Her på denne side finder du de præsentationer, som vi har fået tilsendt fra oplægsholdere på dagen.

Dette års online-konference udfoldede på forskellig vis følgende manchet:

Dette års NNU-konference handler om didaktiske designs i blendede læringsmiljøer, og om hvordan udviklingen af disse kan bidrage til engagement hos deltagerne i undervisningen. Dermed lægges op til en tænkning om, at didaktiske designs kan fremme engagement i blendede læringsrum. I blendede læringsdesign tilskrives de studerende ofte en meget aktiv og betydningsfuld rolle, men udfoldes og realiseres disse potentialer i praksis?

Dette perspektiv ønsker NNU at udfordre med oplæg og debatter, der forhåbentlig også kan udvide forståelsen af, hvad det vil sige at være ”engageret”, ”studieaktiv” – og hvordan engagement skabes i blendede læringsmiljøer.

NNU ser frem til en dag med input og diskussioner, der kan supplere de eksisterende designorienterede læringsteorier med nye perspektiver, der anerkender, at læringens vilkår og forudsætninger er forandrede.
Konferencens første keynote er professor Gilly Salmon som i dag er Academic Director ved Open Education Services (OES) og er internationalt anerkendt for sin forskning i it og læring.
Herefter følger konferencens anden keynote; professor Thomas Ryberg fra Institut for kommunikation, Aalborg universitet. Thomas Ryberg arbejder med læring som socialt fænomen og underviserens rolle i onlinefællesskaber.

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF:
NNU Program – Engagerende didaktiske designs – 2021

Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.

Materialer fra konferencen

Keynotes:

Forskerspor:

Workshops: