Konference 2022

Digitaliseringens dilemmaer, 27. april 2022

Her på denne side finder du de præsentationer, som vi har fået tilsendt fra oplægsholdere på dagen.

Året konference udfoldede på forskellig vis følgende manchet:

Hvilke didaktiske og pædagogiske dilemmaer udspiller sig, når undervisning og institutionelle rammer digitaliseres?

Der har i mange år været fokus på, hvorledes digitalisering og online undervisning har præget den måde, som vi tænker uddannelse og undervisning på. Undervisere på forskellige uddannelsesinstitutioner deltager i kurser, kompetenceløft samt efter- og videreuddannelsesforløb, der skal styrke deres såvel tekniske som didaktiske digitale kompetencer.
Fokus er mange steder på, at underviserne udvikler nye innovative it-didaktiske designs og udnytter de digitale teknologier og platforme, der stilles til rådighed på deres institution. Men hvordan påvirker digitaliseringen den enkelte undervisers didaktiske handlerum og hvilke didaktiske og pædagogiske dilemmaer udspiller sig, når undervisningen og de institutionelle rammer i stigende omfang digitaliseres?
Dilemmaer kan være afsæt for udvikling, dilemmaer kan provokere, og dilemmaer kan fungere disciplinerende.

Spørgsmålet er, hvordan undervisere – og ledelsen – agerer og navigerer i disse dilemmafyldte scenarier, som digitaliseringen bringer med sig.

Stemningsbilleder fra dagen.

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF:
NNU Program – digitaliseringens dilemmaer – 2022

Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.

Materialer fra konferencen

Keynotes:

Forskerspor:

Workshops: