Konference 2022

Digitaliseringens dilemmaer, 27. april 2022

Her på denne side finder du de præsentationer, som vi har fået tilsendt fra oplægsholdere på dagen.

Året konference udfoldede på forskellig vis følgende manchet:

Hvilke didaktiske og pædagogiske dilemmaer udspiller sig, når undervisning og institutionelle rammer digitaliseres?

Der har i mange år været fokus på, hvorledes digitalisering og online undervisning har præget den måde, som vi tænker uddannelse og undervisning på. Undervisere på forskellige uddannelsesinstitutioner deltager i kurser, kompetenceløft samt efter- og videreuddannelsesforløb, der skal styrke deres såvel tekniske som didaktiske digitale kompetencer.
Fokus er mange steder på, at underviserne udvikler nye innovative it-didaktiske designs og udnytter de digitale teknologier og platforme, der stilles til rådighed på deres institution. Men hvordan påvirker digitaliseringen den enkelte undervisers didaktiske handlerum og hvilke didaktiske og pædagogiske dilemmaer udspiller sig, når undervisningen og de institutionelle rammer i stigende omfang digitaliseres?
Dilemmaer kan være afsæt for udvikling, dilemmaer kan provokere, og dilemmaer kan fungere disciplinerende.

Spørgsmålet er, hvordan undervisere – og ledelsen – agerer og navigerer i disse dilemmafyldte scenarier, som digitaliseringen bringer med sig.

Stemningsbilleder fra dagen.

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF:
NNU Program – digitaliseringens dilemmaer – 2022

Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.

Materialer fra konferencen

Keynotes:

 • Keynote kan ses i sin helhed her: https://youtu.be/FBORm0U8Pgw og titlen: The dilemmas of digitisation: looking for the bigger picture – Neil Selwyn
 • Er vi i færd med at miste vores autonomi og myndighed som selvstændigt tænkende mennesker? – Vincent F. Hendricks

Forskerspor:

 • Chatkommunikation som dilemmafyldt deltagelsesform i online konferencer – eller når den faglige debat går i social medie-mode
  Jens Jørgen Hansen, Cand. mag, Ph.d., lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
 • Institutionsformater til en post-pandemisk og postdigital verden
  Rikke Toft Nørgård, Ph.d., lektor, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
 • Sprogdidaktiske potentialer og begrænsninger, når fremmedsprogsundervisningen inddrager digitale teknologier
  Mette Vedsgaard Christensen, docent, Ph.d., Juljana Gjata Hjorth Jacobsen, lektor, Ph.d., Nanna Jørgensen, lektor, Ida Gyde Hansen, lektor, VIA University College
 • Den digitaliserede studerende og den digitale stat
  Thorsten Brønholt, Adjunkt, PhD, MSc, Københavns Professionshøjskole

Workshops:

 • Et spørgsmål om ”det sure med det søde”? Hvad gør vi med voksnes læring og digitalisering af AMU? (Aflyst)
  Søren Jørgensen, Det Nationale Videncenter for e-læring
 • Nærhed i afstand – en udfordring i online undervisning
  Lene Søndergaard Andersen, Eva Nielsen, Anita Rethmeier & Anita Lyngsø, VIA University College
 • Tænk læring digitalt
  Malene Bolding og Charlotte Lærke Weitze , CrowdBrain og Digital & Creative Learning Lab
 • Digital pædagogik og pædagogiske dilemmaer i det digitale
  NNU-Jamboard
  DIP-Jamboard
  Rikke Toft Nørgård, Aarhus Universitet & Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet
 • Digital didaktik eller didaktisk digitalisering?
  Cases
  Peter Hougaard Madsen og Rikke Gottfredsen, VIA University College
 • Virtuelt tværprofessionelt forløb
  Guide til TPE-forløb
  Charlotte Aagaard Nielsen, UC SYD
 • Pædagogiske potentialer i UCNs nye læringsplatform Microsoft Teams
  Søren Mikael Kristensen, Klaus Petersen og Steen Nielsen, UCN
 • Videobaseret refleksion – En ny tilgang til at bearbejde praktikken kollaborativt online
  Hanne Søgaard, Jesper Thorø Martinsen & Klaus Kofoed-Heller, Københavns Professionshøjskole
 • Digitale teknologier og undervisning i fremmedsprog: Et bud på en didaktisk refleksionsmodel
  Juljana G. H. Jacobsen, Ida G. Hansen, Nanna Jørgensen, Kader Maikal og Mette Vedsgaard Christensen, VIA University College