Konference 2023

Underviseren som læremiddelproducent,
20. april 2023

Her på denne side finder du de præsentationer, som vi har fået tilsendt fra oplægsholdere på dagen.

Året konference dykkede ned i og fokuserede på en generel diskussion om digitale teknologiers plads i undervisningen på professionsuddannelserne. Med årets tema var fokus på digitale teknologier og didaktiske designs og dagen bød på mangfoldige perspektiver og velfunderede blikke på både praktiske og teoretiske vinkler på netop det at tilgå, forstå, producere og interagere med læremidler.

Du vil her på denne side kunne finde materialer fra både keynotes, forskerspor og det mangfoldige praktikerspor og skulle du savne lidt af den gode stemning fra dagen, så kan du bladre igennem stemningsbilleder – og måske genfinde dig selv eller en god kollega.

Stemningsbilleder fra dagen.

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF:
NNU Program – Underviseren som læremiddelproducent – 2023

Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.

Materialer fra konferencen

Keynotes:

 • Læreren som didaktisk designer – lærerrollen mellem innovation og styring, aktiv og passiv, rammesættende eller supporterende.
  Stig Toke Gissel
 • Digitale læremidler og værktøjernes potentiale i algoritmernes tidsalder.
  Øystein Gilje

Forskerspor:

 • Digitale fagportaler i brug i danskfaget.
  Maiken Sissel Norup, Ph.d.-studerende hos Aarhus Universitet (DPU) og Læreruddannelsen (VIA).
 • Læreruddannere og lærerstuderende som læremiddelproducenter.
  Dorthe Carlsen, Lektor, Ph.D., Institut for Skole, UC SYD.
 • Lærere som designere af digitale læremidler: Et kritisk review af forskningslitteraturen.
  Johan Alexander Kjær Christensen, Cand.mag., Dansk, Filosofi og Videnskabsteori samt Læremiddeldesigner på forlaget Systime.
  Morten Winther Bülow, Lektor på Aarhus Katedralskole og Ph.d.-studerende på DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus.
 • Scenariedidaktisk teknologiundervisning for naturfaglige lærerstuderende.
  Martin Krabbe Sillasen, Docent ved Forskningscenteret for Pædagogik og Dannelse, VIA University College.

Workshops:

 • AFLYST Science i daginstitutioner – formidling af forsknings- /udviklingsarbejde
  Niels Ejbye-Ernst, Ph.d. Lektor, Pædagoguddannelsen i Aarhus, VIA University College.
 • TekTjek
  Jakob Damgaard Laursen, Specialkonsulent i it-didaktik, Københavns Professionshøjskole.
 • Dit pensum på video – at være læremiddeludvikler og -producent
  Thomas Raundahl, Ph.D., Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College.
 • AI som din allierede assistent næste gang du skal lave et læremiddel
  Kristian Nøhr Jensen, Chefkonsulent, Digitalt kompetenceløft, Københavns Professionshøjskole.
 • Åben undervisning og didaktisk frihed
  Peter Leth, Formand i foreningen OpenDenmark & Creative Commons Danmark.
  (Her blev ikke anvendt PowerPoint eller andet. Workshop blev gennemført med udgangspunkt i siden www.medierforalle.dk hvor man kiggede ind i hvordan åbne ressourcer kan styrke uddannelser.)
 • Microcredentials, tilrettelæggelse, design og produktion af “mikro-læringsressourcer”
  Jonas Svenstrup Sterregaard, Nicklas Hald Errboe Bredahl & Carsten Frederiksen, Digital læringskonsulent, Aalborg Universitet.
 • AFLYST Hjertelunden – Et digitalt læremiddel til eksamensgrundlag på Sygeplejerskeuddannelsen i VIA
  Thomas Kristian Nygaard Hansen, Adjunkt & Lena Hohwü, Adjunkt, Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College.
 • Design af læremidler der skaber mulighed for højere studieintensitet, kvalitetssikring af uddannelsens vidensgrundlag og praksisrelevans
  Kristian Mølberg Meyer, Adjunkt, Pædagoguddannelsen, Det pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet & Hanne Søgaard, Lektor og it-didaktisk konsulent, Det lærerfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole.
 • Skab jer online!
  Murat Kilic, Lektor, Erhvervsakademi Aarhus.
 • ”Jeg vil ha’ den dialog” – Om lærerens didaktisering af LMS’en til at mediere online, dialogiske feedbackprocesser
  Mette Stange, Adjunkt, Anne Oksen Lyhne, Lektor & Charlotte Juhl-Nielsen, Lektor, UC SYD.
 • Wikier som redigerbare digitale læremidler i undervisning
  Jesper Buchholdt Gjørup, Adjunkt, Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College:
  (Jespers budskaber er ikke tilgængelige som PowerPoint, da han tog afsæt i sine Wikier. Isæt henviste han til: http://adjunkt.pbworks.com/w/page/151832517/Underviseren%20som%20l%C3%A6remiddelproducent).
 • Design til bæredygtige handlinger
  Michal Pilgaard og Maja Melballe Jensen, Jeanette Baagø, Lektor, Forskningsprogrammet VIA Læring og IT.
 • Den didaktiske podcast
  Ea Maria Jensen, Adjunkt & Peter Holmboe, Lektor, UC SYD.
 • Videoen som digital læringsressource i onlineundervisningsforløb på Efter- og videreuddannelsesområdet
  Katrine Grud Jakobsen, Udviklingskonsulent, CPH Business & Tina Harlev Nielsen, Lektor, UC SYD.
 • AFLYST Remediering af digitale læremidler for AMU og EUD
  Jan Christensen, Adjunkt, Institut for Didaktik og Digitalisering, Det Lærerfaglige Fakultet & Anne Mette Lundstrøm Jacobsen, Specialkonsulent, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole
 • Legende tilgange til undervisning med digitale læremidler i grundskolen
  Martin Exner, Karin Dyrendom, Rasmus Broe, Lonnie Sørensen og Jette Aabo Frydendahl, Specialkonsulenter, Københavns Professionshøjskole.