Konference 2018

Digital Dannelse, 10. april 2018

Her på denne side finder du de præsentationer, som vi har fået tilsendt fra oplægsholdere på dagen.

Året konference udfoldede på forskellig vis følgende manchet:
Med konferencen vil vi sætte begrebet digital dannelse til debat, særligt perspektiverne for menneske-teknologi interfacet, hvor vi forandrer teknologien og teknologien forandrer os. På den ene side kan man forstå teknologien som en forandringsfaktor og en udvidelse af vores muligheder for at modificere og ændre verden – på den anden side transformerer teknologien os, vores relationer og vores forhold til omverden.

Både uddannelse og skole har en særlig opgave i at undervise i værdifulde og meningsfulde tilgange til teknologi og bidrage til at vores studerende kan begå sig ansvarsfuldt og frit i det 21. århundrede. Men hvordan gør vi det? I forhold til planlægning og udformning af både tilstedeværelses- og netbaseret uddannelse vil konferencen forsøge at komme et spadestik dybere i forhold til at reflektere over betydningen af digital dannelse i uddannelserne.

Stemningsbilleder fra dagen.

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF:
NNU Program – digital dannelse – 2018

Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.

Materialer fra konferencen

Keynotes:

 • Steve Wheeler
 • Anders Høeg Nissen

Forskerspor:

 • Susanne Dau
  “Fra design af fleksibel læring og digital pendling til reflektorisk grundlag for ”learning as wayfinding”
 • Marianne Riis
  “Grænser for dannelse i den digitale erhvervsuddannelse”
 • Mikkel Hjort
  “Fra digital dannelse til design literacy”
 • Anita Lyngsø
  “Hvordan studerer NETstuderende? Etnografiske studier i en netbaseret sygeplejerskeuddannelse”
 • Hanne Voldborg Andersen
  “Empowerment af fremtidens borgere i et digitaliseret samfund – en opgave for hele uddannelsessystemet”

Workshops:

 • Søren Krogh Hansen, UCC
  ”Aktiv deltagelse på nettet”
 • Ove Christensen, Absalon
  ”Dannelsen er ikke digital – men hvad er den så?”
 • Peder Møgelvang  og Jesper Vedel Bertelsen, UCL
  ”Teknologiforståelse i en professions-virkelighed”
 • Jonna Nøttrup, UCSYD
  “Digital dannelse – et mål blandt flere”
 • Lene Søndergaard Andersen, VIA
  ”Hvornår er man rigtig sygeplejerske?”
 • Johannes Fibiger, VIA
  ”Filtret ind”
 • Sanne Heidemann-Lehmann, Karina Astrup, og Merethe Juhl Hollen, UCN
  “Holo Lense i refleksiv praksislæring”
 • Peter Hornbæk Frostholm, VIA
  ”Nørderne kommer! Kreativitet og digital dannelse”
 • Heidi Stensman Pugh, VIA
  “Digital kreativitet”
 • Uffe Lyngdal Sørensen, SkoleTube og Niels Jakob Pasgaard, VIA
  ”Skitser til en objekt-orienteret teknologiforståelse”
 • Rikke Berggreen Paaskesen, FOF –Efterskole
  ”Læreruddannelsens teknologisk-pædagogiske dannelsespotentiale”
 • Christina Højlund og Jeppe Egendal, VIA
  ”Teknologien som forandringsfaktor i et fleksibelt blended design”
 • Kristian Nøhr Jensen og Jeppe Gordon Knudsen, Metropol
  “Samarbejde og indsigt på tværs af uddannelser”
 • Tine Glasscock og Lillian Buus, VIA
  “Mulighed for digital dannelse med samskabelsesteknologi (Crowdsourcing)?”
 • Ditte Karla Lott Lauritsen og  Kristian Langhoff Sørensen, VIA og Aarhus universitet
  ”Hackschooling// Hackerspaces – En tendens – og hvad så”
 • Peter Holmboe, UCSYD
  ”At skrive med video”