Konference 2018

Digital Dannelse, 10. april 2018

Her på denne side finder du de præsentationer, som vi har fået tilsendt fra oplægsholdere på dagen.

Året konference udfoldede på forskellig vis følgende manchet:
Med konferencen vil vi sætte begrebet digital dannelse til debat, særligt perspektiverne for menneske-teknologi interfacet, hvor vi forandrer teknologien og teknologien forandrer os. På den ene side kan man forstå teknologien som en forandringsfaktor og en udvidelse af vores muligheder for at modificere og ændre verden – på den anden side transformerer teknologien os, vores relationer og vores forhold til omverden.

Både uddannelse og skole har en særlig opgave i at undervise i værdifulde og meningsfulde tilgange til teknologi og bidrage til at vores studerende kan begå sig ansvarsfuldt og frit i det 21. århundrede. Men hvordan gør vi det? I forhold til planlægning og udformning af både tilstedeværelses- og netbaseret uddannelse vil konferencen forsøge at komme et spadestik dybere i forhold til at reflektere over betydningen af digital dannelse i uddannelserne.

 

Stemningsbilleder fra dagen.

 

Konferencefolder

Årets konferencefolder kan du hente her som PDF:
NNU Program – digital dannelse – 2018

Folderen indeholder beskrivelser af alle oplæg og workshops.

 

Materialer fra konferencen

Keynotes:

Forskerspor:

Workshops: