Webinar med stor succes!

Tirsdag d. 16. november indbød NNU til webinar. Mere end 80 deltagere havde tilmeldt sig til et par timer med netværk og faglige oplæg. De deltog aktivt i både spændende keynotes fra forskere/praktikere og i faglige samtaler i breakout-rum.


Lektor Jeanette Baagø og Lektor, Ph.D. Maja Melballe Jensen fra VIA UC indbød til spændende og relevant fælles oplæg med overskriften “Aktiverende og engagerende asynkrone læringsmiljøer“.

I oplægget delte de deres erfaringer med at udvikle og implementere digitale ressourcer med en stærk stilladsering, således at de studerende bliver engagerede og aktive i online asynkron undervisning.

Docent, Ph.D. Marianne Georgsen fra UCN indbød under overskriften “Interaktion og deltagelse i det asynkrone onlinerum” til et oplæg der kiggede på betingelser for interaktion, engagement og læring i det asynkrone online læringsrum og tog bl.a. afsæt i erfaringer og data fra onlineundervisningen under COVID 19-nedlukningen, hvor hun nationalt har deltaget i en stor interviewundersøgelse blandt både undervisere og studerende på landets professionshøjskoler.


Begge oplæg blev optaget og kan fremfindes i NNU’s arkiv – eller ved at klikke her.