Om NNU

Netværk for netbaserede uddannelser NNU! på professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA har sit udspring i et ”uformelt” samarbejde som blev indledt i 2003 mellem pædagoguddannelsen i Jægerspris og læreruddannelsen i Haderslev.

Haderslev var et par år forinden begyndt at udbyde den netbaserede læreruddannelse og erfaringer derfra kom nu seminariet i Jægerspris til gode. Senere samme år kom pædagoguddannelsen i Ranum og Åbenrå med i samarbejdet. De tre pædagogseminarier valgte fra starten at vidensdele så meget så muligt ved bl.a. at benytte samme LMS. Det gav mulighed for at man let kunne udveksle viden og faglig sparing på tværs af institutionerne.
Ligeledes afholdt man flere interne seminarier med workshops hvor man bl.a. arbejdede med de didaktiske udfordringer kultur og aktivitetsfag havde og stadig har når man ikke er tilstede i samme fysiske rum.

I forbindelse med etableringen af UC érne blev der på baggrund af samarbejdet mellem de tre pædagogseminarier dannet et forum hvor undervisere på professionsuddannelserne og andre interesserede kunne dele viden og erfaringer fra eksisterende netbaserede uddannelser. Dette netværk er Netværk for Netbaserede Uddannelser – NNU.

Arbejdsgruppen bag konferencerne består i dag af:

Peter Holmboe, UC SYD

Steen Lembcke, VIA UC

Minea Neigaard UC SYD

Alice Bonde Nissen, , VIA UC

Henrik Tarp Vang, UCC