Om NNU

Netværk for netbaserede uddannelser NNU! på professionshøjskolerne Kbh. Professionshøjskole, UC SYD og VIA UC har sit udspring i et ”uformelt” samarbejde som blev indledt i 2003 mellem pædagoguddannelsen i Jægerspris og læreruddannelsen i Haderslev.

Haderslev var et par år forinden begyndt at udbyde den netbaserede læreruddannelse og erfaringer derfra kom nu seminariet i Jægerspris til gode. Senere samme år kom pædagoguddannelsen i Ranum og Aabenraa med i samarbejdet. De tre pædagogseminarier valgte fra starten at vidensdele så meget så muligt ved bl.a. at benytte samme LMS. Det gav mulighed for at man let kunne udveksle viden og faglig sparring på tværs af institutionerne.
Ligeledes afholdt man flere interne seminarier med workshops hvor man bl.a. arbejdede med de didaktiske udfordringer som kultur og aktivitetsfag havde og stadig har når man ikke er tilstede i samme fysiske rum.

I forbindelse med etableringen af UC’erne blev der på baggrund af samarbejdet mellem de tre pædagogseminarier dannet et forum hvor undervisere på professionsuddannelserne og andre interesserede kunne dele viden og erfaringer fra eksisterende netbaserede uddannelser. Dette netværk har udviklet sig til Netværk for Netbaserede Uddannelser – NNU og netværket er således vokset naturligt fra det lokale til det nationale.

I dag gennemføres årligt mindst én konference med varierende tematikker med skiftende lokation. Konference arrangeres af en arbejdsgruppe, som i dag består af medlemmer fra UC SYD, KP og VIA UC.

Afholdelse af konferencerne og webinar går på skift mellem de tre UC’ere. Det endelig ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse påhviler det UC der afholder konferencen eller webinar (se workflow). Det er således ”værtsparret”, der agerer som projektledere og har det afgørende ord i forbindelse med planlægningen.

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen bag konferencerne består i dag af:

Peter Holmboe, UC SYD

Roland Hachmann, UC SYD

Michal Pilgaard, VIA UC

Alice Bonde Nissen, VIA UC

Thomas Seiger Behrens, Kbh. Professionshøjskole

Henrik Tarp Vang, Kbh. Professionshøjskole